[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

GSBN: Digest for 3/31/02This message contains a digest of the messages posted to the list today. If
you reply to this message, please be sure to change the subject line to
something meaningful. Also, be careful not to include the entire text of this
message in your reply.---------------------------------------------------------------------


-> Re: Re: GSBN:GSBN List
   by Strawnet@...
-> Uitnodiging - invitation: Dutch gathering++
   by "Martin Oehlmann" martin.oehlmann@...


----------------------------------------------------------------------

Date: 31 Mar 2002 01:29:03 -0600
From: Strawnet@...
Subject: Re: Re: GSBN:GSBN List

I concur on both counts for John and Nehemiah!

David

David Eisenberg
Director
Development Center for Appropriate Technology
P.O. Box 27513
Tucson, Arizona 85726-7513 USA
(520) 624-6628
(520) 798-3701 Fax
David@...
strawnet@...(direct personal e-mail)
www.dcat.net

The future is not out there in front of us, but inside us. - Joanna Macy----------------------------------------------------------------------

Date: 31 Mar 2002 09:54:22 -0600
From: "Martin Oehlmann" martin.oehlmann@...
Subject: Uitnodiging - invitation: Dutch gathering++

UITNODIGING

Beste mensen,

Het is zover: de volgende Nederlandse strobouw netwerkbijeenkomst vindt
plaats op zaterdag 16 juni 2002, tussen 13:00- ca. 17:00 uur

bij Irma Schulte Fischerdiek - Jeroen van Berkum en Karel
Oosterkrakeelstraat 18
Sonnehofdijk
Middelharnis
Tel: 0187481658
jeroen.vanberkum@...

De suggestie voor dit initiatief kwam tevens van Rob Kaptein en de VIBA. En
VIBA goes straw, zoals jullie zullen horen. Nu het gebouw met een
kunstmanifestatie "afdruk van een reiziger" 6 maart 02 glorieus geopend is,
herbergen Irma en Jeroen deze bijeenkomst, die enigszins aansluit aan het
tijdens de opening aangesproken thema: "op zoek naar de kern van het
biologische kringloopproces - energiebalans en creativiteit".

Programma:
Rondleiding door het mooie gebouw met het inspirerende verhaal Irma en
Jeroen
Introductie van de deelnemers
Wat leeft in Strobouw-Nederland? Presentatie van participanten over
projecten, ervaringen, plannen...
Wat verder op tafel komt...

Jullie inspirerende bijdrage is zeer welkom, graag tijdig opgeven!

Kostenbijdrage Euro 2.50. Thee en koffie staan klaar. Versnaperingen graag
zelf meenemen.


Routebeschrijving: parkeerplaats in centrum Middelharnis bij Postkantoor.
Vandaar tegen de dijk kijkend linksaf, 100 m de grote schuur met de reuzen
schuifdeuren... Openbaar vervoer verbindingen zijn matig. Het beste is
carpoolen. We proberen daarbij te helpen.

Optie 1: Jasper en Saskia bieden jullie om 12:00 de gelegenheid om 30
minuten het huis te bekijken. Huize Sonneveld te Ouwerkerk, Phoenixstraat
25, 0111.642840 ligt 30 minuten met de auto van Middenharnis vandaan en 15
minuten van Zierikzee.

Optie 2: Mocht er voldoende belangstelling zijn voor een rondleiding langs
de strobalengebouwen (congreszaal met 350 zitplaatsen voor de Rabobank,
"hobbithol" voor Staatsbosbeheer en een paviljoen voor duurzaam bouwen voor
het Woningbedrijf Amsterdam) is er de mogelijkheid een inoffici#235#le
rondleiding op de Floriade te volgen op zondag de 17.06.02, 10:00
(hoofdingang noord): www.floriade.com

Voor allen die nog niets over het "Europese" strobalen e-mail netwerk (in
engels) weten: het is informatief en kost niets. Stuur "subscribe" met jou
korte introductie aan owner-strawbale@...(en laat jou virusscanner
aan!)...


Deze uitnodiging graag verder rondsturen of in jullie websites aankondigen
(want mijn computer was besmettelijk en een virus heeft alle andere adressen
gewist).

Graag tijdig aanmelden voor de bijeenkomst in Middelharnis voor optie 1 en
voor optie 2 per e-mail.

Prettige paasdagen,
Martin Oehlmann (Werkgroep Strobouw Den Haag)

Sportlaan 336 - 2566 LN Den Haag

PS: In samenhang met diverse strobouw activiteiten tussen VIBA - Den Bosch
en de Werkgroep Strobouw Den Haag heeft de VIBA gisteren een strobouw
webpagina geopend www.viba-expo.nl/strobouw Er wordt nog aan gesleuteld en
links met strobouw sites in Nederland en daarbuiten zijn welkom.

Hi,

with pleasure I like to announce the following Dutch straw-bale gathering:
June 16, 2002, 13:00 h - approx. 17:00 h

hosts:

Irma Schulte Fischerdiek - Jeroen van Berkum en Karel
Oosterkrakeelstraat 18
Sonnehofdijk
Middelharnis
Tel: 0031-(0)187481658
jeroen.vanberkum@...


The beautiful building has been gloriously opened at 6 maart 2002 through an
art-manifestation "imprints of a traveller" 6 maart 02. The gathering follow
the theme during the opening: "seeking the core of the biological cycle -
energy-balance en creativity".

Programme:
Rondleiding door het mooie gebouw met het inspirerende verhaal Irma en
Jeroen
Introduction of participants
What's happening in Strobouw-Nederland? Presentations of participants on
projects, experiences and plans...
Miscellanous

Your contributions are hartly welcomed. Please mail if you would like to
contribute to the programme.

Contribution: Euro 2.50. Tea and coffee available. Bring your own snack.

Route: ride to centrum Middelharnis untill parking at post-office. Look to
the dijk and walk 100 m to the left, where you see the big, big barn with
the big doors.

Option 1: Jasper and Saskia welcome you at 12:00 for a 30 minutes tour at
Huize Sonneveld (butterfly house) in Ouwerkerk, Phoenixstraat 25 possible
(30 minutes by car from Middenharnis or 15 minutes from Zierikzee). Tel:
0111.642840.

Option 2: If there is enough interest to visit the straw-bale constructions
on the Floriade (congess-center with 350 seats of Rabobank,
"hobbit-construction" for the National Forestry Commission and a pavillion
for natural building for Woningbedrijf Amsterdam) we offer to organise an
inofficial tour at the Floriade on Sunday June 17, 02 at 10:00 (entrance
north), see www.floriade.com

For all of you interested in the "european" straw-bale e-mail network (in
english): its interesting and costs nothing. Send "subscribe" "with your
short introductiont to owner-strawbale@...(and let your virusscanner
controle these mails!)...


Please respond if you'd like to participate,

Easter greetings, Martin Oehlmann (Werkgroep Strobouw Den Haag)
Sportlaan 336 - 2566 LN Den Haag - The Netherlands

PS: In context with different straw-bale activities of the Working Groep
Straw-Bale The Hague and VIBA - Den Bosch, VIBA has started yesterday a
straw-bale page at their site: www.viba-expo.nl/strobouw Its under
constructions and links with other sites will be established.
----------------------------------------------------------------------

End of Digest

To request a copy of the help file, reply to this message and put "help" in
the subject.